O KONFUSIU

Pracujeme se soukromým i veřejným prostorem a krajinou. Snažíme se navrhnout dílo, které respektuje danou lokalitu a bude místem relaxace, obdivu a reprezentace.

 

Pro koho pracujeme

 • Soukromé osoby
  • Navrhování a budování zajímavých zahrad, parků, míst.
  • Multimediální práce (např. foto, video, grafický design)
 • Organizace, firmy
  • EPR = Environmental Public Relations


EPR

Konfusio funguje jako Environmental Public Relations specialista, tedy volně přeloženo: odborník na budování vztahů s veřejností pomocí prostředí (environmentu).

 

Hlavní cíle EPR


EPR aktivně povzbuzuje a podporuje dobré jméno Vaší organizace nebo společnosti. Zviditelňuje Vaší značku prostřednictvím našeho díla. Působí na diváky, zaměstnance, návštěvníky, občany.

 

Umět zaujmout pomocí EPR


Chce-li se firma nebo organizace prezentovat veřejnosti, může nabídnout něco s kulturní a designovou hodnotou. Dnešní trh je přesycen tzv. laciným EPR, což znamená např. plastová výzdoba nákupních center o vánocích, Santa Claus rozdávající dárky.

 

Nástroje EPR


1. Prostorová komunikace


Využíváme tzv. klima prostředí k vědomé i podvědomé komunikaci s divákem. Jde o nenásilnou formu komunikace, která se i přesto velmi těžko ignoruje (na rozdíl od klasických forem PR – výročních zpráv, textů, letáků a různých reklam).

Klima prostředí lze charakterizovat jako ustálené vnímání a prožívání okolních vjemů působících na člověka.

 

Pavel šťastný of občanské fórum

 

 

2. Event marketing (zážitkový marketing):


Sděluje informace formou události, která je vnímána více smysly najednou.

 • propojení marketingového cíle s událostí
 • propojení nebo působení značky a našeho díla
 • působení na osoby prostřednictvím kulturního prožitku

 

3. Multimedia


EPR se neobejde bez multimediálních prostředků, které mají za cíl informovat, zaujmout a přitom respektovat a podpořit vizuální tvář (design) firmy či organizace.

 

Široký záběr EPR


EPR je směsicí know-how z estetiky umění, pedagogiky a marketingu.

Proto Konfusio spolupracuje s řadou odborníků z oboru (umělci, architekti, scénografové, grafici, kameramani, fotografové, řemeslníci, performeři, herci, 3D makeři, projektoví manažeři, marketéři atd.)