BROWNFIELDY & PROSTORY

 

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět. Konfusio chápe brownfieldy (opuštěné prostory) jako prostory s velkým potenciálem pro obchod, výstavy, trhy a kulturní akce.

Malé i velké prostory, jednotlivé místností i rozsáhlé areály dokážeme oživit a znovu-získat pro praktické využití.

Pro koho je nabídka zajímavá?

 

Města, obce a developerské společnosti
 • které plánují znovu-využití opuštěných budov či areálů
 • jenž chtějí zpracovat veřejný nebo soukromý prostor (např. náměstí, kruhové objezdy, chodníky atd.)
Pořadatele akcí, neziskové organizace
 • kteří chtějí uspořádat neobyčejnou akci v zajímavě zpracovaných prostorech (např. trhy, koncerty, burzy, výstavy)

Společnosti a soukromí majitelé
 • kteří chtějí v opuštěných objektech zřídit např. klub, hospodu, prodejnu (stálou nebo jen dočasnou)
 • jenž chtějí zpracovat soukromý prostor (např. vstup do budovy, relaxační místo)


Postup zakázky

 

Co nabídka obsahuje:
 • prozkoumání možností místa
 • různé variantní návrhy, hrubé i podrobnější cenové propočty
 • pomoc při žádosti o dotace
 • vypracování projektové dokumentace
 • získání veškerých povolení a razítek
 • realizace
Co neobsahuje:
 • údržba pozemku
 • obvyklou bytovou architekturu
 • klasickou dekorativní výzdobu prostoru
Doba nutná na dodání návrhů
 • Malé návrhy do jednoho týdne, komplexní návrh do jednoho měsíce
 
 
 
 
 
Řemesla a technologie

Pro každý nový projekt důkladně vybíráme technické prostředky s ohledem na daný prostor a délku trvání projektu (jednorázové akce, sezónní instalace, trvalé přestavby).

Klasická řemesla: kamenictví a betonářství, tesařství, truhlářství, kovářství, štukatérství, modelářství atd.

Nová média: light design, video art, sound art, interaktivní instalace atd. Při akcích dokážeme uspořádat i performance nebo happening.

Propagace

Potřebujete-li seznámit se svým projektem co nejširší okolí, podpoříme Váš projekt multimediální nebo grafickou dokumentací, případně rozšíříme v místním tisku a internetových médiích.

Jak začít

1. Pořiďte základní foto nebo video dokumentaci místa

2. Pokuste se popsat

 • Jací lidé se v daném prostoru budou pohybovat (dospělí, děti, senioři?)
 • Jak dlouho bude akce trvat, jaká má být životnost instalace
 • Pokud jde o dlouhodobou instalaci nebo přestavbu, jaké prostředky máte na údržbu

3. Kontaktujte nás A POBAVÍME SE PODROBNĚJI O VAŠEM ZÁMĚRU

PROJEKTY NA KTERÝCH JME SE PODÍLELI

návrh sochy do uherského brodu

návrh sochy do nového brodu