Student FAVU rozřezal BunkerKunst.

Student FAVU rozřezal BunkerKunst.

Ondřej Bělica se svojí diplomovou prací BunkerKunst rozpoutal v naší zemi bouřlivou debatu. Společnost se rozdělila na dvě poloviny – jedni vnímají bunkr jako vandalství a neúctu k národnímu dědictví, druzí na něj nahlížejí jako na povedený sochařský projekt. Nebudu zde rozebírat, zda se jedná či nejedná o sochařské dílo, protože kdo má jenom trochu humanitní cítění a prošel „kvalitní“ výtvarnou výchovou na základní škole, musí uznat, že se skutečně jedná o umělecký počin, nikoli o vandalismus.

 

O projetu jsem slyšel teprve když došlo k řezu. Zajímalo mě, co o tom autor řekne, proto jsem navštívil sochařské obhajoby na FAVU, kde Ondřej Bělica svůj koncept vysvětloval. Abych řekl pravdu, Bělicova idea je vskutku úchvatná. Myšlenku projektu si můžete poslechnout zde: 1url.cz/KtdxC .

 

Co mě však mrzí, je zpracování tohoto díla. Podle mého názoru by řez neměl být takto křivý a prospělo by mu čistější provedení. Bělica sice prohlašuje, že bunkr má v sobě zafixovaný jako symbol násilí (možná proto nepřipadá kunsthistorikům divné, jak onen řez vypadá a zaměřují se na samotný akt řezu jako takového), jenomže je to v rozporu s publikacemi, které k dílu sám dodává a ze kterých je patrná jeho původní myšlenka. Když se na ni zaměříme, zjistíme, že pro tento projekt byla podstatná geometrie – tento fakt potvrzuje i detail v podobě trojúhelníkové skuliny uprostřed řezu na bunkrové části. Stejně tak jako řez, není bohužel moc dobře zpracovaný ani povrch uměleckého díla. Stopy po řezu by za normálních okolností nevadily, jenomže důležitost geometrie si podle mě žádá i to, aby byl povrch řezu naprosto hladce vyleštěn.

 
Rozhodně nechci výtvarné dílo nikterak hanobit, naopak. Bylo by dobré, kdyby v naší krajině bylo více kvalitních uměleckých děl, v České republice se totiž velmi špatně prosazují Land artové projekty a každé kopnutí do země nebo přemístění kamene se zde tvrdě trestá. Jít do podobného projektu je vždy sázkou do loterie. Buď vás úředníci a širší populace budou perzekuovat, nebo budete mít štěstí a nevšimnou si vás. Myslím si, že dílo Ondřeje Bělici není vůbec špatné, jenom podle mého názoru není dodělané.

Zveřejnil(a) Ondřej Bělica dne 2. květen 2017

Text: nobody